what up group log in https://chat.whatsapp.com/Cqd28eOLZQXHdXp4eX4Qfe

 

telegramΒ  Group log in https://t.me/joinchat/TYRpsHyRTFSTx1dh

 

πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

🎯TATACHEM BUY 500-490 HIT 600πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ PROFIT 452000/- 2LOT πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

✈️✈️✈️✈️ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ ✈️✈️✈️✈️

🎯HNI JACKPOT BUY TATACEM 500-490 TGT 525 545 560 575 590+

 

🎯MY PAID HNI JACKPOT LINT LONG BUY 10/25 LOT BUY TATACEM 300 DATE 09.01.2020

 

BUY NTPC MARCH FUT 99 HIT 104.5πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ PROFIT 57000/- 2LOT πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

✈️✈️✈️✈️ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ ✈️✈️✈️✈️ PLZ CHECK MSG

🎯 UPDATE 17.02.2021 BUY NTPC MARCH FUT 99 AND HOLD FEW DAYS

 

BUY MARUTI FEB FUT 7500 HIT 7606 PROFIT 20000/- RS 2 LOT

✈️✈️✈️✈️ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ ✈️✈️✈️✈️PLZ CHECK MSG

🎯 UPDATE 17.02.2021 BUY MARUTI FEB FUT 7500 AND HOLD FEW DAYS

β€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈπŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€ πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€

πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ™ŠπŸ™ˆπŸ™‰πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™ˆπŸ™‰πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™ˆπŸ™‰πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―πŸŽ―

CALL ME 09724034979 07096510606 09979965611 09033034939 WWW.KRIVASTOCK.COM

πŸ•‰ jai sawaminarayan πŸ•‰ trade 3 to 6 part in mkt

πŸ•‰ any help call us 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

READ MKT RULES visit website LOG in www.krivastock.com

joinΒ  telegram group log in https://t.me/RDXJACKPOT

Join face book group log in https://www.facebook.com/groups/620925145282135/