https://t.me/joinchat/eWCuUPzpwhM1YzA1

 

https://chat.whatsapp.com/EvNxcjuDPXSLWiFn2OFpdM

 

πŸ•ΊπŸ”₯ BUY COPPER ABV 741 TGT 745.50 750.50 755.50++ SL 737

 

πŸ•ΊπŸ”₯ BUY NICKEL ABV 1546 SL 1536 TGT 1558 1568 1578++

 

πŸ•ΊπŸ”₯ BUY ZINC ABV 287.50 SL 285 TGT 289.25 291.50 293.75++

 

πŸ•ΊπŸ”₯ BUY ALUMINUM ABV 220 TGT 218 TGT 222 224 226++

 

πŸ•ΊπŸ”₯ buy gold feb 48705 48660 sl 48500 TGT 48850Β  49050 49250++++++

 

πŸ•ΊπŸ”₯ buy silver mar 62130 62000 sl 61500 TGT 62600 63100 63800+++

 

πŸ•ΊπŸ”₯ BUY LEAD ABV 186 SL 184 TGT 187.50 189.50 191.50++

 

GOLD MADE LOW 48625 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ SELL GOLD 48750 47850 SL 49050 TGT 48525 48425 48325 48225

 

GOLD MADE LOW 48625 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ SELL GOLD BLW 48800-48900 SL 48999 TGT 48625 48425 48225++

 

NICKEL MADE LOW 1544.20 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ SELL NICKEL BLW 1553-1558 SL 1564 TGT 1542 1532 1522++

 

NICKEL MADE LOW 1544.20 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ RISK LEVEL SELL NICKEL BELOW 1553-1557 SL 1561 TGT 1544 1539 1534

 

SILVER MADE LOW 62020 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ SELL SILVER BLW 62200-62400 SL 62777 TGT 61750 61250 60550+++

 

ALUMINUM BLW 221-222 MADE LOW 219.20 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ SELL ALUMINUM BLW 221-222 SL 222.78 TGT 219 217 215++

 

COPPER BLW 742-744 MADE LOW 740.20 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ SELL COPPER BLW 742-744 SL 747.47 TGT 739 735 730++

 

ZINC BLW 287-288 MADE LOW 285.10 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ SELL ZINC BLW 287-288 SL 289 TGT 285 283 281++

 

CRUDEOIL 5480-5500 MADE LOW 5450 PLZ CHECK MSG

πŸ•ΊπŸ”₯ RIKY SELL CRUDEOIL 5480-5500 SL 5515 TGT 5448 5392

 

πŸ•ΊπŸ”₯ RISK TRADERS BUY COPPER NEAR 739.50 SL 737.60 TGT 2 4 6 POINT SAFE TRADERS AVOID MSG

 

πŸ”΄ CALLΒ  09979965611 09724034979 09033034939 07096510606 07600754467 WWW.KRIVASTOCK.COM