https://chat.whatsapp.com/E5A0BlxxpCuHQxBOXvkeMk

 

AMARAJBAT MADE HIGH 785 πŸ”₯❀️ 1ST TGT DONE PLZ CHECK MSG

AMARAJBAT SUPORT 760-750 BUY WITH SL 740 CBSL TGT 780 800 815++

 

NAUKRI MADE HIGH 136.45 πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€πŸš€

BUY NAUKRI 5000 CE 95-100 SL 70 TGT 140 160+

 

BUY MARICO made high 14.45 πŸš€πŸš€πŸš€ 1ST tgt done

RDX JACKPOT BUY MARICO 505 CE 9.50-8.50 SL 7 TGT OPEN

 

Icicibank made high of 14.70 πŸš€πŸš€πŸš€ 1ST tgt done

JackpotΒ  Buy icicibank 640ce above 13 target 14.50 16 20 sl 10

 

πŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’š πŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’š πŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’šπŸ’š

 

CALL 09724034979 07096510606 09979965611 09033034939 WWW.KRIVASTOCK.COM