https://chat.whatsapp.com/KaPJq7tSNxeH5flq9S0wGF

 

DEAR SIR I HAVE AGAIN BUY MY QTY 3000 BUY BANKNIFTY JUN 33000 PE 110-80 TGT 210 240

LET US SEE WHAT HAPPEN MKT πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ˜„πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ˜πŸ˜

 

MADE HITH 270 PROFIT 300000/- RS QTY 3000 QTYΒ  PLZ CHECK MSG

HELLO SIR I HAVE 3000 QTY BUY BANKNF 3RD JUN 33500 PE 175-150 HOLD AND CARRY UNTIL 3RD JUN

 

MADE HIGH 193 PROFIT 270000/- RS QTY 3000 TRADE PLZ CHECK MSG

HELLO SIR I HAVE 3000 QTY BUY BANKNF 27TH MAY 34000 PE 100

 

MY QTY 3000 LET US SEE WAHT HAPPEN MKT

 

πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†Β  Β  R U TRADE OR MISS MY JACKPOT TRADE πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜

 

CALL 09979965611 09724034979 09033034939 07096510606 07600754467 WWW.KRIVASTOCK.COM