https://chat.whatsapp.com/E5A0BlxxpCuHQxBOXvkeMk

 

DOUBAL POWER JACKPOT BUY SRTRANSFIN AUG-OCT FUT 1370-1330 AND HOLD TRADE 5/10/25/50 LOT

 

DOUBAL POWER JACKPOT BUY TATAPOWER AUG-OCT FUT 119-116 AND HOLD TRADE 5/10/25/50 LOT

 

DOUBAL POWER JACKPOT BUY CANBANK AUG-OCT FUT 144-140 AND HOLD TRADE 5/10/25/50 LOT

 

DOUBAL POWER JACKPOT BUY BANKBARODA AUG-OCT FUT 78-75 AND HOLD TRADE 5/10/25/50 LOT

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY CHOLAFIN AUG/SEP FUT 472-466 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY PNB AUG/SEP FUT 38-36 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY PFC AUG/SEP FUT 124-120 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY BANKBARODA AUG/SEP FUT 76-74 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY RBLBANK AUG/SEP FUT 190-187 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY FEDRABANK AUG/SEP FUT 85-83 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY IBULHSGFIN AUG/SEP FUT 270-265 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY AMARAJABAT AUG/SEP FUT 702-692 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY MOTHERSUMI AUG/SEP FUT 222-216 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY SRTRANSFIN AUG/SEP FUT 1370-1330 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY REC AUG/SEP FUT 144-140 AND HOLD

 

πŸ”΄ DOUBAL POWER JACKPOT BUY BHEL AUG/SEP FUT 59-55AND HOLD

 

πŸ”΄ ALL LONG BUY HOLD WITH NIFTY SL 15450 CLOS BASE NEED HELP CALL 09724034979

 

πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ™ˆπŸ™ŠπŸ™‰πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―πŸ’―

 

πŸ’―πŸ’― NEED HELP CALL 09724034979 09033034939 WWW.KRIVASTOCK.COM

 

πŸ”΄πŸ”΄ JOIN PAID TIPS DOUBAL POWER JACKPOT TIPS THEN PAY FEES 1 MONTH RS 75000 πŸ”΄πŸ”΄

 

πŸ”΄πŸ”΄ JOIN PAID TIPS HNI JACKPOT PAY 1 MONTH RS 51000 πŸ”΄πŸ”΄ RDX JACKPOT TIPS PAY 1 MONTH RS 25000 πŸ”΄πŸ”΄

 

πŸ”΄πŸ”΄ JOIN PAID TIPS PAY 1 MONTH RS 11000 πŸ”΄πŸ”΄ JOIN PAID TIPS 12 MONTH RS 15000 πŸ”΄πŸ”΄

 

πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄ πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄ πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄πŸ”΄