πŸ‘‰πŸ‘‰ WHAT UP GROUP https://chat.whatsapp.com/D5CDP3GOP115pKzhy0pzC3

HDFCLIFE SELL 728-734 HIT 712.60 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG HDFCLIFE SELL 728-734 SL 742 CBSL TGT 718 712

 

MUTHOOTFIN SELL 1292-1332 HIT 1265 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG MUTHOOTFIN SELL 1292-1332 SL 1342 CBSL TGT OPEN

 

MGL SELL 1135-1155 SL HIT 1180 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG MGL SELL 1135-1155 SL 1180 CBSL TGT OPEN

 

LNT SELL 1545-1575 HIT 1528 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG LNT SELL 1545-1575 SL 1592 CBSL TGT 1515 1500 1485 1470++

 

MUTHOOTFIN BUY ABOVE 1275 HIT 1313 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG MUTHOOTFIN BUY ABOVE 1275 SL 1260 TGT OPEN

 

CESC BUY ABOVE 620 HIT 633 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG CESC BUY ABOVE 620 SL 610 TGT OPEN

 

INFOEDGE BUY ABOVE 5145 HIT 5344 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG INFOEDGE BUY ABOVE 5145 SL 5064 TGT OPEN

 

GODREJCPΒ  BUY ABOVE 1470 HIT 1499 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG GODREJCP  BUY ABOVE 1470 SL 1445 TGT OPEN

 

LEVEL NOT ACTIVE PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG TCS BUY ABOVE 3220 SL 3190 TGT OPEN

 

ACC SELL BELOW 1745 HIT SL 1778 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG ACC SELL BELOW 1745 SL 1778 TGT OPEN

 

SELL BELOW 1615 HIT 1604 PLZ CHECK MSG

🎯 ADVANCE MSG INDIGO SELL BELOW 1615 SL 1640 TGT OPEN

🎯 MY PAID JACKPOT TIPS 1 MONTH RS 75000 ONLY INTERSTED TO PAY 75000 RS 1 MONTH THEN

CALL US 09724034979 07096510606 09979965611 09033034939 WWW.KRIVASTOCK.COM

πŸ‘‰πŸ‘‰ WHAT UP GROUP https://chat.whatsapp.com/D5CDP3GOP115pKzhy0pzC3

πŸ‘‰πŸ‘‰ telegram group https://t.me/joinchat/TYRpsHyRTFSTx1dh

πŸ‘‰πŸ‘‰ WHAT UP GROUP https://chat.whatsapp.com/D5CDP3GOP115pKzhy0pzC3

πŸ‘‰πŸ‘‰ TELEGRAM GROUP https://t.me/joinchat/S2JeXZPnG9BYkoNV

πŸ‘‰πŸ‘‰ FACE BOOK GROUP https://www.facebook.com/groups/620925145282135/