mcx gold 50588 Below 50588 Below 50588 downside target open ur sl 50600

img

  https://chat.whatsapp.com/EYsueUdWqPNGQjlNzOTK97 https://chat.whatsapp.com/GyJQDhARais5AkThqqrBgj DATE 01.10.2020  DOUBAL POWER JACKPOT 200/500/1000/5000 QTY mcx gold 50588 Below 50588 Below 50588 downside target open ur sl 50600 mcx gold trade abv 50611 go long upside target open ur sl 50600 both side WE R GOLD MCX BUY 50 LOT 49300  BUY 50 LOT SILVER 57400 LEVEL WE R GOLD COMEX BUY GOLD 50 LOT 1862  BUY 50 LOT SILVER 22.05 LEVEL Natural Gas buy above 175.70 sl 172 or sell blw 170 sl 172 tgt open Crude oil Buy above 2927 tgt open BLW 2922 sell sl yours mcx gold 50588 Below 50588 Below 50588 downside target 41786 ur sl 50600 mcx gold trade abv 50611 go long upside target 59390 ur sl 50600 both side SILVER ABV 57860 BUY TARGET OPEN OR SELL IF TRADES AND SUSTAINS BELOW 57400 THEN SELL COMEX SILVER Above 24.98$ HOLD then Go long for upside target 46$ COMEX GOLD Above 1911$ HOLD then Go long Go long for upside target 2342$ COMEX GOLD Above 1911$ HOLD then Go long Go long for upside target 2342$ COMEX SILVER Above 24.98$ HOLD then Go long for upside target 46$ CALL 07096510606 09979965611 WWW.KRIVASTOCK.COM https://www.facebook.com/groups/620925145282135/?ref=share Telegram https://t.me/joinchat/KCGh7k2EabCzybX8SCdfzA