NG 173.50 hit 170.60 plz check msg NG 173.50 BELOW BIG DOWN 168-163 POSSIBL

img

NG 173.50 hit 170.60 plz check msg NG 173.50 BELOW BIG DOWN 168-163 POSSIBL